SYSTEMY DRZWIOWE

Drzwi dla kolei

Produkujemy systemy drzwiowe elektryczne i pneumatyczne. Nasze drzwi są eksploatowane przez większość przewoźników kolejowych w Polsce, jak i licznych przewoźników europejskich. Naszymi odbiorcami są również wiodący krajowi i zagraniczni producenci środków transportu publicznego (tabor szynowy, autobusy).

Oferujemy również systemy napędów drzwiowych, które mogą być zaimplementowane w miejsce dotychczas stosowanych rozwiązań innych producentów.

Systemy drzwiowe Zorin

Elektryczne       

 • Drzwi kieszeniowe zewnętrzne
 • Drzwi proste do kabin WC
 • Drzwi łukowe do kabin WC
 • Drzwi przejściowe międzywagonowe
 • Drzwi odskokowo-przesuwne
 • Drzwi szklane przesuwne

Pneumatyczne       

 • Drzwi kieszeniowe zewnętrzne
 • Drzwi proste kabin WC
 • Drzwi przejściowe międzywagonowe

Wszystkie systemy drzwi automatycznych wyposażone są w sterowniki typu DCU-100.

Uznane, certyfikowane

Certyfikacja i patenty naszych systemów drzwiowych

 • Certyfikat na drzwi boczne rozsuwane (płaty drzwiowe) nr 07/2018, zgodnie z normą PN-EN 14752:2015
 • Patent: Stopień, zwłaszcza do drzwi przedziału technicznego pojazdu szynowego, nr patentu: P.434981
 • Certyfikat nr 02/2021 na drzwi czołowe przeciwpożarowe z napędem elektrycznym zgodnie z normą PN-EN 45545-3:2013-07; „Kolejnictwo – ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych część 3: Wymagania w zakresie odporności ogniowej barier przeciwpożarowych na poziomie szczelności E15 oraz izolacji I15”
 • Certyfikat nr 03/2021 na drzwi czołowe przeciwpożarowe z napędem elektrycznym zgodnie z normą PN-EN 45545-2+A1:2015-12; „Kolejnictwo – ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych”
 • Certyfikat badania typu WE nr 1940/1/CB/2021/RST/PL/4/V01 na składnik interoperacyjności: Przycisk otwierania drzwi Zor-Pdc 320200-1-00 na spełnienie wymagania punktu 5.3.2.1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się