Projekt UE

Projekt pt.: „Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania ultralekkich rur o specyficznych właściwościach funkcjonalnych przeznaczonych do pojazdów transportu publicznego”

Beneficjent: ZORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Dopiewska 60, 62-070 Gołuski

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-30-0078/20-00

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie przy udziale jednostki naukowo – badawczej technologii wytwarzania (innowacja procesowa) ultralekkich poręczy, poprawiających bezpieczeństwo podróżowania w środkach komunikacji zbiorowej lub przebywania w zamkniętych obiektach użyteczności publicznej (innowacja produktowa).

Planowane efekty:
W efekcie realizacji projektu, do działalności gospodarczej wnioskodawcy zostanie wdrożona innowacja procesowa (innowacyjna technologia produkcji systemu orurowań do pojazdów komunikacji zbiorowej) oraz produktowa (nowy produkt – innowacyjny system orurowań posiadający szereg nowoczesnych cech odróżniających go od rozwiązań konkurencyjnych).

Wartość projektu: 491 993,85 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 339 995,73 zł

Logotypy