Aktualności

utk artyku 1
utk artyku 2

deklaracja


maszynisci

RK3


RK1


RK2
konferencjaFirma Zorin w ramach projektu "Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Konkursu "Vouchery dla przedsiębiorstw" otrzymała dofinansowanie na opracowanie i badanie koncepcji uniwersalnego sterownika automatyki dla pojazdów i środków transportu.
Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

uuee9