Projekt UE

Projekt pt.: Dywersyfikacja produkcji „ZORIN” Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów do pojazdów szynowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii obróbczych” nr RPWP.01.05.02-30-0608/15

Cel projektu: Dostosowanie oferty do rosnących oczekiwań odbiorców systemów drzwiowych w pojazdach szynowych.

Planowane efekty:

- wzrost zatrudnienia,

- wzrost wprowadzonych innowacji nietechnologicznych,

- wzrost wprowadzonych innowacji procesowych,

- wzrost wprowadzonych innowacji produktowych.

Wartość projektu: 2.719.284,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 994.860,00 zł


1.5.2 logo