Doświadczenie w branży kolejowej zdobywamy od 1989 roku. Wówczas rozpoczęliśmy współpracę z ZNTK Ostrów Wlkp. polegającą na dostarczaniu napędów drzwi szczytowych do naprawianych wagonów osobowych.

W realizowanych przez PESA S.A naprawach głównych bezprzedziałowych wagonów osobowych typu 111Arow zamontowane zostały zaprojektowane i wyprodukowane przez naszą firmę systemy drzwi przedsionkowych. Wyposażone były w szklaną taflę wykonaną ze szkła bezpiecznego, oraz pneumatyczny napęd z obustronnym rewersyjnym układem zabezpieczenia pasażera przed przyciśnięciem.

Między innymi wykonaliśmy:

  • Zabudowę drzwi kabiny WC dla inwalidy na pojeździe Acatus.
  • Zabudowę drzwi kabin WC dla inwalidy na jednostkach EZT ED 74.
  • Napędy tafli szklanych drzwi przejściowych na jednostkach 111Arow.
  • Napędy drzwi bocznych pneumatycznych oraz międzywagonowych o napędzie elektrycznym dla Kolei Mazowieckich w latach 2010 – 2011.
  • Drzwi międzywagonowe o napędzie pneumatycznym dla Kolei Mazowieckich w 2014 roku.
  • Drzwi boczne o napędzie pneumatycznym dla SKM Trójmiasto.
  • Zabudowę stopni wychylnych na jednostkach 14WE eksploatowanych przez Koleje Śląskie.

Na bieżąco realizujemy dostawy kompletnych drzwi wraz z napędem odskokowo – przesuwnym między innymi dla województwa Podlaskiego, Zachodniopomorskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego.

Firma Zorin w ramach projektu „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w ramach Konkursu „Vouchery dla przedsiębiorstw” otrzymała dofinansowanie na opracowanie i badanie koncepcji uniwersalnego sterownika automatyki dla pojazdów i środków transportu.
Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z Instytutem Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Kontakt

ZORIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Dopiewska 60, Gołuski, 62-070 Dopiewo
NIP 777-25-16-210
e-mail: zorin@zorin.pl

Jesteśmy Sygnatariuszami Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa